Társadalmi Ökológiai és Klíma Kutatási Centrum

Fenntartható fogyasztás az élelmiszer- és energiaválság árnyékában
A kutatás első eredményeit bemutató sajtórendezvény
A survey első eredményeit bemutató kiadvány
2023. április 25.

The Climate Assembly as a ‘mini-Austria’
Socio-demographics, political interest, and attitudes towards climate change

Speaker: Tamara Ehs
2023. március 2

Triple injustice warming: Declining social inclusion of refugee and IDP women workers
Speakers: ​Lecture by Muhammed Kürşad ŞahinElif Kaya, 25 October, 2022


Rákos Dominik előadása:
Zöld stratégiák a Covid-19 járvány alatt
2022. június 23.

 

Human ecology today
Lecture by Karl Bruckmayer, May 24, 2022

 

BEMUTATKOZÁS

A Társadalmi Ökológiai és Klíma Kutatási Centrum hazai és nemzetközi kutatásokat végez a társadalmi ökológia, a fenntarthatóság és a klímaváltozás társadalmi hatásai témakörében. A Centrum koordinálja és bemutatja a Társadalomtudomány Kutatóközpontban e témában folyó kutatásokat, tematikus előadás-sorozatokat és konferenciákat szervez. 

Mindezen tevékenységével a kutatócsoport igyekszik elősegíteni, hogy Magyarországon a természet változásai miatt már elkerülhetetlenül bekövetkező társadalmi változások minél kisebb társadalmi veszteségekkel következzenek be.

Bővebben

 

KUTATÓK

Antal Z. László (TK Szociológiai Intézet)
Acsády Judit (TK Szociológiai Intézet)
Boda Zsolt (TK Politikatudományi Intézet)
Csizmady Adrienne (TK Szociológiai Intézet)
Csurgó Bernadett (TK Szociológiai Intézet)
Ferencz Zoltán (TK Szociológiai Intézet)
Horzsa Gergely (TK Szociológiai Intézet) 
Kecskés Gábor (TK Jogtudományi Intézet)
Kerényi Szabina (TK Szociológiai Intézet)
Kovách Imre (TK Szociológiai Intézet)
Kőszeghy Lea (TK Szociológiai Intézet)
Kristóf Luca (TK Szociológiai Intézet)
Mátyás Eszter (TK Politikatudományi Intézet)
Megyesi Boldizsár (TK Szociológiai Intézet)
Mikecz Dániel (TK Politikatudományi Intézet)
Oross Dániel (TK Politikatudományi Intézet)
Bővebben

Élelmiszerfogyasztás és kulturális tőke: egy formálódó habitus nyomában

Publikációk - 2020:

Antal Z. L.-Ferencz Z.- Páldy A. (szerk.) (2020) Éghajlatváltozás és egészség Budapest Társadalomtudományi Kutatóközpont, ISBN: 9789634180401

Antal Z. L. - Ferencz Z. - Páldy A. (szerk.) (2020) Az Éghajlatváltozás és egészség jelentés kézikönyve. Jó gyakorlatok és javaslatok. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont ISBN: 978-963-418-041-8

Bajomi, Anna Zsófia - Nóra Feldmár - Lea Kőszeghy (2020) Trapped in politics - Energy poverty in Hungary. Perspectives on energy poverty in post-communist Europe. Routledge, 2020. ISBN 9780367430528 eBook ISBN 9781003000976

Bauer, Nicole - Megyesi, Boldizsár - Halbac-Cotoara-Zamfir, Rares - Halbac-Cotoara-Zamfir, Cristina (2020) Attitudes ; Environmental, Citizenship. Andreas, Ch Hadjichambis; Pedro, Demetra Paraskeva-Hadjichambi; Jan, Cincera; Jelle, Boeve-de Niklas Marie-Christine Knippels (szerk.) Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education Cham (Svájc), Svájc : Springer Nature Switzerland AG, (2020) pp. 97-111. , 15 p. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20249-1_7

Börcsök, E., Ferencz, Z., Groma, V., Gerse, Á., Fülöp, J., Bozóki, S., Osán, J., Török Sz. & Horváth, Á. (2020). Energy Supply Preferences as Multicriteria Decision Problems: Developing a System of Criteria from Survey Data. Energies, 13(15), 3767. https://doi.org/10.3390/en13153767

Czibere, Ibolya – Kovách, Imre and Megyesi, Gergely Boldizsár (2020) Environmental Citizenship and Energy Efficiency in Four European Countries (Italy, The Netherlands, Switzerland and Hungary). Sustainability 2020, 12(3), 1154; https://doi.org/10.3390/su12031154  

Ferencz Z. (2020) A koronavírus járvány veszélyességének észlelését befolyásoló tényezők hatása a jogkövető magatartásra. Glossa Iuridica 7 Különszám 29-44.

Ferencz Z. - Teknős L. (2020) Az emberek egészségét és életét veszélyeztető kockázatok csökkentési lehetőségei In: Antal Z. L. - Ferencz Z. - Páldy A.(szerk.) Éghajlatváltozás és egészség Budapest Társadalomtudományi Kutatóközpont, 96-122.

Kristóf Luca – Megyesi Boldizsár (2020) Élelmiszerfogyasztás és kulturális tőke : Egy formálódó habitus nyomában. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE ( 2063-0468): 10 4 pp 23-38 https://doi.org/10.18030/socio.hu.2020.4.23. (2020)

Kecskés Gábor (2020) A környezeti felelősségi irányelv hazai végrehajtásának tapasztalatai, felülvizsgálata, a jövőbeli változtatások iránya. Pro Futuro 10 (2020) 2, 1-12.

Kecskés Gábor (2020) The Hungarian Constitutional Court’s Decision on the Protection of Groundwater: Decision No. 13/2018. (IX. 4.) AB of the Constitutional Court of Hungary. HUNGARIAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW AND EUROPEAN LAW 2020 (Vol. 8) No. 1 pp. 371-382.

Mikecz, Dániel - Oross, Dániel (2020). Hungary. Joost de Moor, Katrin Uba, Mattias Wahlström, Magnus Wennerhag, and Michiel De Vydt (szerk.): Protest for a future II. Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 20-27 September, 2019, in 19 cities around the world. Retrieved from: https://politikatudomany.tk.hu/uploads/files/Protest_for_a_Future_II_-_2020-02-24.pdf

Smederevac-Lalic, M., Finger, D., Kovách, I., Lenhardt, M., Petrovic, J., Djikanovic, V., Conti, D., Boeve-de Pauw, J., 2020. Knowledge and Environmental Citizenship. Hadjichambis, A.Ch., Reis, P., Paraskeva-Hadjichambi, D., Činčera, J., Boeve-de Pauw, J., Gericke, N., Knippels, M.-C. (Eds.), Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. Springer International Publishing, Cham, pp. 69–82. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20249-1_5 

Korábbi publikációk

Folyó kutatásaink:

Hazai együttműködésben megvalósuló kutatások:

Éghajlatváltozás és egészség (EMMI)
10 év után. A vörösiszap katasztrófa társadalmi hatásainak vizsgálata
A várostervezés szociológiája - várostervezés és társadalom (NKFIH)
Alkalmazkodóképesség és helyi identitás vidéken (NKFIH)
Törésvonalak a magyar társadalom szerkezetében: a fogyasztás, az intézmények és a területi különbségek hatásai (NKFIH)
Környezetjog (IJOTEN - Internetes Jogtudományi Enciklopédia) - rovatvezető
A precíziós mezőgazdaság (MILAB)

Nemzetközi együttműködések és kutatások:

Ruralization: The opening of rural areas to renew rural generations, jobs and farms (Horizon2020)
“Circular City Re.Solution”: Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city  (Cost Action 17133)
European Network for Environmental Citizenship (COST Action 16229)
Klíma aktivizmus Ausztriában és Magyarországon