Acsády Judit

Acsády Judit

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Család és Társas Kapcsolatok Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: acsady.judit@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: (+36) 1 224 6700 / 5209
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.28.)
Kutatási területek

Acsády Judit, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológia Intézetének tudományos főmunkatársa. Az ELTE-n magyar-angol és szociológia szakon szerzett diplomát. Külföldi tanulmányok: University of Amsterdam (1990-91), és EHESS Paris (1995). Doktori fokozatát 2005-ben védte meg, disszertációjának címe: “Emancipáció és identitás”. Fő kutatási területe a hazai feminizmus története mellett az emancipáció folyamatának társadalomtörténeti vizsgálata, a nők helyzete a rendszerváltás előtti és utáni korszakban, a civil társadalmak, mozgalmak, a gondoskodási etikai és újabbban a klímaváltozás társadalmi hatásai, valamint a nemek és fenntarthatóság kérdése. Több nemzetközi kutatási projektben vett részt  (pl. GENDERWISE, EIGE, Women Activists Between War and Peace Europe, ’Gendering Post-Socialist Transition’, makeITfair, - genSET Project, ENABLE-AGE) és vezetett hazai kutatásokat, továbbá több konferencia és rendezvény szervezésében vett részt. Kutatási eredményeit rendszeresen közli, és konferenciákon ad elő. Óraadóként az ELTE-n, a Corvinus Egyetemen és a szegedi JGYTFK-n oktatott. 
A Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat szerkesztőbizottságának tagja.