MORES – Morális érzelmek a politikában: Hogyan egyesítenek, és hogyan osztanak meg

Hogyan tud a társadalom reagálni a politikusok megosztó retorikájára, amely a harag, megvetés vagy a büszkeség érzelmeire épít, és fenntartani a társadalmi csoportok közötti racionális párbeszédet anélkül, hogy az állampolgárok érzelmileg távol kerülnének a demokratikus intézményektől? 

A morál, az értékek és az érzelmek politikai szerepének és a demokráciára gyakorolt hatásuk feltárása érdekében a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont (HUN-REN TK) nagyszabású, hároméves kutatási projektet indított el. Ez az ambiciózus vállalkozás, a MORES projekt (angolul: Moral Emotions in Politics: How They Unite, How They Divide, magyarul: Morális érzelmek a politikában: Hogyan egyesítenek, és hogyan osztanak meg) 9 európai intézmény közös erőfeszítése. A projekt vezető partnere a HUN-REN TK. A projekt az Európai Unió Horizont Európa keretprogramja támogatásával valósul meg.  

Az elődje, a szintén a HUN-REN TK által koordinált DEMOS – Demokratikus hatékonyságérzet és a populizmusvariációk Európában (2018–2022) című, az EU H2020-as konzorciális projekt sikerén alapuló MORES a morális érzelmeket a társadalom tágabb érdekeihez vagy jólétéhez kötődő érzelmi reakciókként értelmezi. Ha például az egyén dühöt érez a politikusok erkölcsileg helytelennek vagy igazságtalannak tartott magatartása miatt, az morális érzelemnek minősül. Más érzelmek, mint például a szégyen, a büszkeség, a megbánás vagy a bűntudat szintén válhatnak morális emóciókká. A MORES projekt kiinduló feltevése szerint ezek az érzelmek képesek egyesíteni vagy megosztani a társadalmat.  

A projekt fókuszában annak vizsgálata áll, hogy a morális érzelmek hogyan hatnak az emberek politikai identitására és politizálására, és a célja, hogy a politikai döntéshozókat, a civil társadalmi csoportokat és az állampolgárokat olyan ismeretekkel és eszközökkel vértezze fel, amelyekkel védekezhetnek vagy felléphetnek a társadalmat megosztó politikával szemben. A MORES ajánlásokat fogalmaz meg az uniós szintű döntéshozók számára arra vonatkozóan, hogy miként lehet tényalapú közpolitika alkotást folytatni úgy, hogy nem csupán a demokratikus normákra, de az állampolgárok érzelmi igényeire is tekintettel vagyunk.  

Boda Zsolt, a MORES projekt koordinátoraként és vezető kutatójaként a HUN-REN TK több kutatóintézetének tagjaiból álló kiváló kutatócsoportot vezeti. A projektben résztvevő kutatók Szabó Gabriella, Bartha Attila, Farkas Eszter, Gyulai Attila, Körösényi András, Metz Rudolf, Plesz Bendegúz, Polyák Gábor és Ring Orsolya. A HUN-REN TK a projektfeladatok koordinálásán és a konzorcium irányításán túl a partnerekkel együttműködve a kutatásban és a projekt társadalmi hatásainak előmozdításában is kulcsszerepet vállal.  

A projekt időtartama: 2024. január 1. – 2026. december 31. 

Partnerintézmények: 

További információk

A MORES projekt hivatalos weboldala 2024 júniusában lesz elérhető.   

Kapcsolattartók:  

  • Dr Boda Zsolt, vezető kutató és projektkoordinátor: Boda.Zsolt(at)tk.hu  
  • Vinicius Gorczeski, kommunikációs menedzser: Vinicius.Gorczeski(at)tk.hu  
  • Pálfi Henriett, projektmenedzser: Henriett.Palfi(at)tk.hu