Mobilitás Kutatási Centrum

Szabó Andrea – Gerő Márton:
A magyar társadalom törésvonalai és politikai integrációjának dimenziói a COVID-19 árnyékában

kötet az NKFI K 128965 számú kutatási program és a Társadalomtudományi Kutatóközpont Mobilitás Kutatási Centrum támogatásával készült.

Jelen kötet szerves folytatása előző munkáinknak. Egyszerű statisztikai apparátussal, mindenki számára érthető nyelvezettel mutatjuk be a magyar társadalom politikai alrendszerhez fűződő attitűdjeit. Az adatokat néhány fontos szociodemográfiai és szociokulturális dimenzió (nem, állandó lakhely szerinti település típusa, iskolai végzettség, osztálybesorolás stb.), valamint politikai attitűdök és preferenciák felhasználásával elemezzük.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A magyar társadalom a választások előtt :: Konferencia

A konferencia célja, hogy bemutassa a 2021 októberben és novemberben 5000 fővel készített kérdőíves vizsgálat első eredményeit. Az adatgyűjtés 2015 és 2018 után a harmadik alkalommal történt meg közel azonos kérdőívvel és mintavételi eljárással.

Program és további részletek itt

Letölthető sajtóanyag itt

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Megjelent a projekt eredményeit tartalmazó két kötet:

Integrációs mechanizmusok a magyar társadalomban   Tartalomjegyzék      Absztraktok 

Mobilitás és integráció a magyar társadalomban   Tartalomjegyzék      Absztraktok

Kötetbemutató konferencia (pdf) 
A könyvbemutató előadásainak felvétele a TK Youtube csatornáján

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Social dynamics. Inequalities, integration, mobility and migration

Conference at the Centre for Social Sciences, Budapest :: 16–17 November, 2020

Programme with zoom links

Programme with panels and sections

Abstracts

Click here for more info

Facebook event

Call for conference papers

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A Mobilitás Kutatási Centrum célja a társadalmi, munkaerőpiaci, iskolai és területi mobilitás új összetevőinek az elemzése interdiszciplináris kutatási keretben.

A kutatás tematikai keretét az MTA TK-ban kidolgozott új társadalom modell (integrációs modell) biztosítja, amely a korábban használt rétegződési sémákhoz képest sokkal több társadalmi jellemzőt foglal magában, szignifikáns elemzést biztosít a jelenkori magyar társadalom egyenlőtlenségeinek és az azokat létrehozó társadalmi, gazdasági és politikai mechanizmusok megértéséhez.

A projekt részletes leírása itt olvasható.


MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
DE Bölcsészettudományi kar, Politikatudományi és Szociológiai Intézet


ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociális Munka Tanszék

Szakmai beszámoló, 2017–2018

Szakmai beszámoló, 2019

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2019. november 14.
Mobilitás, integráció és egyenlőtlenségek a magyar társadalomban 
Konferencia

Program     Meghívó     Absztraktok    Előadók, szerzők  A konferencián készült fotók

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2019. május 21.

Könyvbemutató :: Jelentések a társadalmi integrációról
Az MTA Kiválósági Együttműködési Program Mobilitás Kutatási Centrum sajtóbemutatóval egybekötött workshopot szervezett a
Származás és integráció a mai magyar társadalomban és A magyar társadalom és a politika, 2019 című köteteinek bemutatására

A könyvbemutató programja

Sajtóközlemény

Fotók

Sajtóvisszhang

A kötetek letölthetők a borítóképekre kattintva

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2018. június 21. 
Mobilitás és immobilitás a magyar társadalomban
Projektnyitó konferencia az MTA Humán Tudományok Kutatóházában
Program és részletes információ itt olvasható
A nyitókonfrencián elhangzott előadások anyagai itt találhatók.
A nyitókonferencián készült fotók itt tekinthetők meg.