Bemutatkozás

A Jogtudományi intézetből, a Kisebbségkutató Intézetből, a Politikatudományi Intézetből, a Szociológiai Intézetből és szervezeti egységként működő kutatócsoportokból álló Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA Kiválósági Intézet) alaptevékenysége elméleti, empirikus és összehasonlító kutatások folytatása társadalomtudományok, különösen a jogtudományok, a kisebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén.

A Társadalomtudományi Kutatóközpont e területeken

  • alapkutatásokat,
  • alkalmazott és összehasonlító kutatásokat folytat,
  • tudományos munkáját szakmailag önállóan, politikai befolyástól mentesen végzi,
  • a nemzetközi tudományosságban fontos és a magyar társadalom számára jelentős kutatási témákkal foglalkozik,
  • témaválasztásában és kommunikációs tevékenységében a nemzetközi tudományosságban való részvétel mellett nagy súlyt fektet a magyarországi társadalmi viszonyok elemzésére és ennek alapján a laikus közönségnek való információszolgáltatásra.
  • a művelt kutatási területek listáját a fentieknek megfelelően rendszeresen karbantartja,
  • a tudományos tevékenység támogatására infrastruktúrát fejleszt és működtet,
  • valamint tudományszervezési, -irányítási és kommunikációs tevékenységet végez.