Könyvtári szolgáltatások

2012. január 1-én egyesült a Politikatudományi, a Kisebbségkutató és az Szociológiai Intézet (korábbi ETK) könyvtára a Jogtudományi Intézet Könyvtárával. 2012. január 1-től a Társadalomtudományi Kutatóközpont Könyvtára.

A Könyvtár elsősorban a TK intézményeinek (JTI, KI, PTI, SZI) kutatóit szolgálja, de nyitva áll más akadémiai intézmények, társintézmények munkatársai, külföldi vendégkutatók, egyetemi hallgatók előtt is. A teljes körű szolgáltatás igénybevételére jogosult lehet a befogadott projekt témavezetője, a TK külső munkatársa, vendégkutatója. A TK Könyvtár össz-állománya kb. 70.000.kötet könyv.

A Könyvtárban elérhetőek a legfontosabb társadalomtudományi adatbázisok:

  • Arcanum, Osiris, L’Harmattan, EBSCO Academic Complete, MTA folyóiratok;
  • EBSCO  Political Science Complete; EBSCO Socindex with fulltext
  • HEINONLINE jogi adatbázis
  • HUNTÉKA Integrált könyvtári rendszer

 

A fenti szolgáltatásokon túl, a Könyvtár közfeladatként látja el az alábbi tevékenységeket:

  • Könyvtárközi kölcsönzés: külső könyvtárak számára az állományban megtalálható művek elérhetőek.
  • Külső együttműködés keretében több intézmény számára nyújt a könyvtár szolgáltatásokat ( példáuk a Kúriával és a KSH-val létezik hivatalos együttműködési megállapodás, az NKE-vel folyamatban van).
  • a Könyvtár NAVA pontként működik (www.nava.hu)
  • Közfoglalkoztatott foglalkoztatási helye (egy kolléga dolgozik a TK Könyvtárban)