Kristóf Luca

Kristóf Luca

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: kristof.luca@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700, 2240795 / 5400
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.22.)
Kutatási területek

Kristóf Luca, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, jelenleg a Szociológiai Intézet igazgatóhelyettese. Doktori fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte 2011-ben. Fő kutatási területe az elitkutatás, emellett politikai szociológiával, kulturális és fenntartható fogyasztással, valamint a társadalom rétegződésével és integrációjával is foglalkozik. Kutatásai támogatásához az évek során nyert MTA Posztdoktori ösztöndíjat, Bolyai-ösztöndíjat és Fiatal Kutatói OTKÁ-t. 2021-ben megjelent monográfiája a magyar kulturális elitről (Kultúrcsaták. Kulturális elit és politika a mai Magyarországon) elnyerte a Magyar Szociológiai Társaság Polányi-díját. Számos magyar nyelvű folyóiratcikke és könyvfejezete mellett olyan nemzetközi folyóiratokban publikált, mint a Poetics, az International Journal of Cultural Policy vagy az East European Politics and Societies. A Budapesti Corvinus Egyetem habilitált docense, a Széchenyi Szakkollégium Patrónus tanára, az MTA IX. osztály Szociológiai Bizottságának titkára, a socio.hu, a TK Szociológiai Intézet folyóiratának szerkesztője, a TK tudományos ismeretterjesztő podcastja, A véleményeken túl riportere.