Társadalmi Ökológiai és Klíma Kutatási Centrum - Publikációk

2020:

Antal Z. L.-Ferencz Z.- Páldy A. (szerk.) (2020) Éghajlatváltozás és egészség Budapest Társadalomtudományi Kutatóközpont, ISBN: 9789634180401

Antal Z. L. - Ferencz Z. - Páldy A. (szerk.) (2020) Az Éghajlatváltozás és egészség jelentés kézikönyve. Jó gyakorlatok és javaslatok. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont ISBN: 978-963-418-041-8

Bajomi, Anna Zsófia - Nóra Feldmár - Lea Kőszeghy (2020) Trapped in politics - Energy poverty in Hungary. Perspectives on energy poverty in post-communist Europe. Routledge, 2020. ISBN 9780367430528 eBook ISBN 9781003000976

Bauer, Nicole - Megyesi, Boldizsár - Halbac-Cotoara-Zamfir, Rares - Halbac-Cotoara-Zamfir, Cristina (2020) Attitudes ; Environmental, Citizenship. Andreas, Ch Hadjichambis; Pedro, Demetra Paraskeva-Hadjichambi; Jan, Cincera; Jelle, Boeve-de Niklas Marie-Christine Knippels (szerk.) Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education Cham (Svájc), Svájc : Springer Nature Switzerland AG, (2020) pp. 97-111. , 15 p. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20249-1_7

Börcsök, E., Ferencz, Z., Groma, V., Gerse, Á., Fülöp, J., Bozóki, S., Osán, J., Török Sz. & Horváth, Á. (2020). Energy Supply Preferences as Multicriteria Decision Problems: Developing a System of Criteria from Survey Data. Energies, 13(15), 3767. https://doi.org/10.3390/en13153767

Czibere, Ibolya – Kovách, Imre and Megyesi, Gergely Boldizsár (2020) Environmental Citizenship and Energy Efficiency in Four European Countries (Italy, The Netherlands, Switzerland and Hungary). Sustainability 2020, 12(3), 1154; https://doi.org/10.3390/su12031154  

Ferencz Z. (2020) A koronavírus járvány veszélyességének észlelését befolyásoló tényezők hatása a jogkövető magatartásra. Glossa Iuridica 7 Különszám 29-44.

Ferencz Z. - Teknős L. (2020) Az emberek egészségét és életét veszélyeztető kockázatok csökkentési lehetőségei In: Antal Z. L. - Ferencz Z. - Páldy A.(szerk.) Éghajlatváltozás és egészség Budapest Társadalomtudományi Kutatóközpont, 96-122.

Kristóf Luca – Megyesi Boldizsár (2020) Élelmiszerfogyasztás és kulturális tőke : Egy formálódó habitus nyomában. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE ( 2063-0468): 10 4 pp 23-38 https://doi.org/10.18030/socio.hu.2020.4.23. (2020)

Kecskés Gábor (2020) A környezeti felelősségi irányelv hazai végrehajtásának tapasztalatai, felülvizsgálata, a jövőbeli változtatások iránya. Pro Futuro 10 (2020) 2, 1-12.

Kecskés Gábor (2020) The Hungarian Constitutional Court’s Decision on the Protection of Groundwater: Decision No. 13/2018. (IX. 4.) AB of the Constitutional Court of Hungary. HUNGARIAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW AND EUROPEAN LAW 2020 (Vol. 8) No. 1 pp. 371-382.

Mikecz, Dániel - Oross, Dániel (2020). Hungary. Joost de Moor, Katrin Uba, Mattias Wahlström, Magnus Wennerhag, and Michiel De Vydt (szerk.): Protest for a future II. Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 20-27 September, 2019, in 19 cities around the world. Retrieved from: https://politikatudomany.tk.hu/uploads/files/Protest_for_a_Future_II_-_2020-02-24.pdf

Smederevac-Lalic, M., Finger, D., Kovách, I., Lenhardt, M., Petrovic, J., Djikanovic, V., Conti, D., Boeve-de Pauw, J., 2020. Knowledge and Environmental Citizenship. Hadjichambis, A.Ch., Reis, P., Paraskeva-Hadjichambi, D., Činčera, J., Boeve-de Pauw, J., Gericke, N., Knippels, M.-C. (Eds.), Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. Springer International Publishing, Cham, pp. 69–82. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20249-1_5 

2015-2019 között:

Buzogány, Áron - Mikecz, Dániel (2019). Austria. Mattias Wahlström, Piotr Kocyba, Michiel De Vydt and Joost de Moor (szerk.). Protest for a future: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 15 March, 2019 in 13 European cities. Retrieved from: https://eprints.keele.ac.uk/6571/7/20190709_Protest%20for%20a%20future_GCS%20Descriptive%20Report.pdf

Csurgó, Bernadett - Hindley, Clare - Smith, Melanie Kay (2019) The Role of Gastronomic Tourism in Rural Development. The Routledge Handbook of Gastronomic Tourism. Routledge, ISBN 9780367768119

Csurgó, Bernadett - Hindley, Clare - Smith, Melanie Kay (2019) Imagined Idylls and Nostalgic Idealization: Gastronomic Tourism in Rural Hungary. Journal of Gastronomy and Tourism 4(1):13-28 https://doi.org/10.3727/216929719X15657857907761

Smith, Melanie Kay - Csurgó, Bernadett (2018) Tourism, Wellbeing and Cultural Ecosystem Services: A Case Study of Őrség National Park, Hungary. Tourism, Health, Wellbeing and Protected Areas. CABI, pp. 26-38. http://dx.doi.org/10.1079/9781786391315.0026

Vávra, Jan - Megyesi, Boldizsár - Duží, Barbora - Craig, Tony  - Klufová, Renata  - Lapka, Miloslav  and Eva Cudlínova (2018) Food Self-provisioning in Europe:: An Exploration of Sociodemographic Factors in Five Regions RURAL SOCIOLOGY 83 (2) pp. 431-482 http://dx.doi.org/10.1111/ruso.12180 

 

Korábbiak:

Anke Fischer, Vera Peters, Jan Vávra, Boldizsár Megyesi - Mirjam Neebe, Antoinette Kriel, Miloslav Lapka (2012) Climate Change? No, Wise Resource Use is the Issue: Social Representations of Energy, Climate Change and the Future. Environmental Policy and Governance, 2012, https://doi.org/10.1002/eet.1585

Anke Fischer, Vera Peters, Jan Vávra , Mirjam Neebe Boldizsár Megyesi (2011) Energy use, climate change and folk psychology: Does sustainability have a chance? Results from a qualitative study in five European countries Global Environmental Change (2011), Volume: 21, Issue: 3, Pages: 1025-1034 https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.04.008

Acsády J. - Ferencz Z. (2008). Perception and Attitudes towards Biotechnology in Hungary. In: Molfino, Francesca; Zucco, Flavia (szerk.). Women in Biotechnology : Creating Interfaces. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag London Ltd. pp. 93-106.