Csurgó Bernadett

Csurgó Bernadett

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: csurgo.bernadett@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: 2246700, 2240795 / 5400
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.22.)
Kutatási területek

Csurgó Bernadett, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa, a Társadalmi Ökológiai és Klíma Kutatási Centrum vezetője. Doktori fokozatát szociológiából 2011-ben szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Fő kutatási területe a vidékszociológia. Kutatásaiban és publikációiban a vidéki kulturális örökséggel és turizmussal, a vidék-város kapcsolatokkal, a vidéki közösségekkel és a vidéki nőkkel foglalkozik. Jelenleg a fenntartható fogyasztás és termelés kérdésével is foglalkozik és a környezeti fenntarthatóságot a vidék-város közötti kapcsolatok összefüggésében vizsgálja. Fenntartható fogyasztási mintázatok, viselkedési stratégiák és tudáshasználat a magyar társadalomban. A fenntartható élelmiszer- és energiafogyasztás társadalomtudományi elemzése című NKFIH OTKA kutatás kutatásvezetője. Több európai projektben (EU FP 5 RURBAN, EU FP 6 CORASON, EU FP 7 GILDED, H2020 COURAGE, H2020 RURALIZATION) dolgozott résztvevőként. Kutatási projektjeit a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja is támogatta. Számos magyar és angol nyelvű könyvfejezetet és folyóiratcikket publikált olyan folyóiratokban, mint a Sociologia Ruralis, Journal of Rural Studies, Eastern European Countryside. A Vidéken lakni és vidéken élni, A városból vidékre költözők hatása a vidék átalakulására: a város környéki vidék (Argumentum-MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont) cimű monográfiája 2013-ban jelent meg. A socio.hu-Társadalomtudományi Szemle folyóirat szerkesztője, az Európai Vidékszociológiai Társaság és a Magyar Szociológiai Társaság tagja. Részt vesz az MTA IX. osztály Szociológia Bizottság és az OTKA Társadalomtudományi zsűri munkájában. A budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, az ELTE Társadalomtudományi Kar és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia vendégoktatója. A TK tudományos ismeretterjesztő podcastja, A véleményeken túl riportere.