Csizmady Adrienne

Csizmady Adrienne

Kutató

Kutatóprofesszor (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: csizmady.adrienne@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: (+36) 1 2240785 / 5462
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.29)
Kutatási területek

Csizmady Adrienne, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének kutatóprofesszora. 2015-2023 között a Szociológia Intézet igazgatója volt. A Szegedi Tudományegyetem, BTK, Szociológia Tanszékének egyetemi docense. Doktori fokozatát szociológiából 2001-ben szerezte és 2008-ban habiltált az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
Fő kutatási területe a városszociológia. Kutatásaiban és publikációiban a következő témákra koncentrál: városok társadalmi problémái, beleértve a városmegújítás társadalmi következményeit és a turizmus hatásait; a fenntartható társadalmi környezet, energiatudatosság; a kultúra és az örökség; a szuburbanizáció, a városból vidékre költözők integrációs stratégiái. Számos nemzetközi (H2020: RURALIZATION, RE-DWELL; EUFP7 OIKOnet, EDUlife) és hazai NKFIH-OTKA kutatás vezetője volt. Több projektben közreműködött kutatóként. Kutatását korábban az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja is támogatta. H2020 projektek szakértője és monitorozója, valamint szakértője és bírálója volt az EU FP7 (2012-2016) pályázatoknak is. A socio.hu-Társadalomtudományi Szemle folyóirat szerkesztője, az ENHR, ESA és a Magyar Szociológiai Társaság tagja. Részt vesz az MTA IX. osztály Szociológia Bizottság munkájában. Közel 200 magyar és angol nyelvű folyóiratcikket, konferencia közleményt, könyvet, könyvfejezetet, tankönyvet publikált. Tanulmányai többek között olyan folyóiratokban jelentek meg mint az International Journal of Housing Policy, Jorunal of Policy Research in Tourism Leisure and Events, Tourism Geographies, Social Inclusion, Sustainability, Critical Housing Analysis, Urban Planning.