Zöld stratégiák a Covid-19 járvány alatt

   2022. június 23. 10:00

A TK Társadalmi Ökológiai és Klíma Kutatási Centrum előadássorozatának 2. előadása:

Rákos Dominik: Zöld stratégiák a Covid-19 járvány alatt

Absztrakt:

A Fridays For Future és az Extinction Rebellion mozgalmak 2018-as színre lépése átformálta az ökológiai aktivizmus napirendjét, azonban a COVID-19 járvány a kortárs zöld csoportok mozgásterét is gyökeresen átalakította. A tanulmány célja feltárni, hogy a pandémiás évek hogyan hatottak a hazai új generációs zöld szervezetek mobilizációs erejére és diskurzusára. A dolgozat a modern ökológiai mozgalmiság szakirodalmából indul ki és bemutatja a 2018-2019-es évek tüntetéshullámának történetét, kontextusát, megkülönböztető jellemvonásait és hazai megjelenését. Ezután nyolc félig strukturált mélyinterjút rögzít a Greenpeace Magyarország Egyesület, a Fridays For Future Magyarország, az Extinction Rebellion Magyarország és a Zöld Fiatalok Egyesület Pécs szervezetek két-két képviselőjének bevonásával. Az interjúkat Braun és Clarke (2006) módszertanához igazodva tematikusan elemzi, valamint mindezt kiegészítve statisztikai adatgyűjtést végez. A mobilizációs erőt vizsgálva a tanulmány a diverz tevékenységi kör, a jól kommunikálható eredmények és a strukturált működés fontosságát hangsúlyozza, illetve rámutat, hogy a Greenpeace Magyarország Egyesületen kívül egyik vizsgált szervezet se tudott sikeresen alkalmazkodni a COVID-19 járvány képezte új realitáshoz. A hazai zöld aktivizmus diskurzusában a dolgozat három tematikus egységet azonosít – a pandémia és az ökológiai válság kapcsolatát, a járvány gazdasági hatásait és társadalmi következményeit – és arra jut, hogy míg a globalizáció és sérülékenység összefüggéseit, valamint a lokális és globális együttműködés fontosságát a kijelölt szervezetek hasonlóan értékelik, addig a posztpandémiás gazdasági helyreállítás elvi megközelítéseit, illetve a járvány szolidaritásra és nemzetközi kooperációra gyakorolt hatásait tekintve eltérő nézőpontok fogalmazódnak meg. A kutatás a szakirodalom első eleme, amely a magyarországi kortárs zöld aktivizmus és a COVID-19 válság összefüggéseit vizsgálja. Továbbfejlesztési lehetőségként tekint az elemzés egy-egy specifikus területének mélyebb feltárására, más államok zöld szervezeteinek bevonásával egy összehasonlító kutatás készítésére, továbbá a kutatói elfogultságot kiküszöbölendő társszerzők bevonására.

Hozzászólók: Kerényi Szabina, Mikecz Dániel

Időpont: 2022. június 23.10.00

Helyszín: Politikatudományi Intézet Tárgyaló (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4)

Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/81839895566?pwd=VGhad3EzUW0rZnJDdmZlNXBLdEVHQT09