Antal Z. László

Antal Z.  László

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • E-mail: antal.laszlo@tk.hu
  • Telefonszám: (+36) 1 2246700 / 5417
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.39.)
Kutatási területek

Antal Z László, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológia Intézetének külső főmunkatársa. Több mint negyven éve végez egészségszociológiai kutatásokat, amelyek egy része kapcsolódik a környezetvédelemhez is. A kilencvenes években foglalkozott az európai országok népesedési folyamatának vizsgálatával is. 1994-ben védte meg „A gyógyítás társadalmi beágyazottsága” című kandidátusi értekezését az MTA-n. 1989-ben Hadas Miklóssal közösen megalapított egy új társadalomtudományi folyóiratot a Replikát. 2000 óta a természet és a társadalom kapcsolata a legfontosabb kutatási területe. Az elmúlt évtizedekben két olyan kutatást is vezetett, amelyeknek az elméleti céljaik mellett a gyakorlatban is alkalmazható eredményei is születtek: az UV sugárzás erősségéről szóló országos előrejelzés elindítása és a helyi szintű klímaprogramok kidolgozásával és megvalósításával foglalkozó Klímabarát Települések Szövetségének megalakítása. A British Academy ösztöndíjával több alkalommal és végzett kutatásokat az Egyesült Királyságban.  2020-ben az „Éghajlatváltozás és szociológia” című könyvéért elnyerte a Magyar Szociológiai Társaság Polányi-díját. 2020 és 2021-ben az egyik vezetője volt a „Éghajlatváltozás és egészség” című programnak.  Kutatási eredményeiről négy könyvet és számos tanulmányt írt.