Kovách Imre

Kovách Imre

Osztályvezető

Kutatóprofesszor (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: MTA levelező tagja, DSc.
  • E-mail: kovach.imre@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246731, +36 1 2246700 / 5197
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.32.)
Kutatási területek

vidék- és településszociológia, társadalmi rétegződés és integráció , elitek, fejlesztés-és projekt szociológia, hatalmi viszonyok