Mobilitás Kutatási Centrum nyitókonferencia előadásai

Kovách Imre MTA TK SZI tudományos tanácsadó
Az MTA Kiválósági Együttműködési Program Mobilitás Kutatási Centrum projektje
Mobilitás és immobilitás a magyar társadalomban

Hajdu Gábor MTA TK SZI tudományos munkatárs
Kristóf Luca MTA TK SZI tudományos munkatárs
Mobilitás és társadalmi integráció

Gerő Márton MTA TK SZI tudományos segédmunkatárs
Szabó Andrea MTA TK PTI tudományos munkatárs
Az iskolai és a foglalkozási mobilitás és a politikai
hovatartozás kapcsolata a mai magyar társadalomban

Kőszeghy Lea MTA TK SZI tudományos munkatárs
Lakásmobilitás és társadalmi mobilitás
Helyzetkép és lehetséges kutatási témák

Czibere Ibolya DE tanszékvezető, egyetemi docens
Mobilitási és immobilitási formák a vidéki társadalmakban

Molnár György MTA KRTK KT tudományos főmunkatárs
Váradi Mónika MTA KRTK RKI tudományos főmunkatárs
(Köz)foglalkoztatás és (im)mobilitás

Feischmidt Margit MTA TK KI tudományosfőmunkatárs
Zakariás Ildikó MTA TK KI, tudományos segédmunkatárs)
A szolidaritás és a fenyegetettség a földrajzi mobilitás
kontextusában, Németországban élő magyarokkal készült
online adatfelvétel és interjúk alapján

Husz Ildikó MTA TK Gyerekesély tudományos főmunkatárs, szakmai vezető
A szociális ellátórendszer szerepe a társadalmi mobilitás növelésében

Rácz Andrea ELTTTK habil. egyetemi docens
Szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer működési
mechanizmusai

Csáki Anikó Váltó-Sáv Alapítvány
Köllő János MTA KRTK KTI tudományosfőmunkatárs
Kőműves Zsófia PhD hallgató Genf
Márk Lili CEU kutató
Mészáros Mercedes Váltó - Sáv Alapítvány kutató
Élet a börtön után