Jogi projektnap a maroslelei általános iskolában

2021. június

2021. június 7-én a TK Jogtudományi Intézet két munkatársa, Fekete Balázs és Matyasovszky-Németh Márton a csongrád-csanád megyei Maroslelei Általános Iskolában jogi projektnapot tartottak, amely a jogtudat-kutatáshoz is kapcsolódott. Maroslele egy Szegedhez, Makóhoz, és Hódmezővásárhelyhez közel fekvő, kétezer fős település nem messze a magyar-román-szerb hármas határtól. Elhelyezkedésének köszönhetően mind Maroslele, mind pedig a környező városok és falvak erős regionális történelmi és kulturális hagyományokkal rendelkeznek, amelynek meghatározó része az is, hogy a közoktatás kifejezetten fontos szerepet tölt be a helyi közösségek életében.

A projektnapnak két célja volt. A kutatók fontosnak tartották, hogy a mindennapokban is használható jogi alapismereteket adjanak át a diákoknak, hiszen ezekkel a kérdésekkel az iskolai keretek között csak keveset találkozhatnak. Továbbá, emellett arra is kísérletet tettek, hogy a résztvevő megfigyelés módszerével feltérképezzék, mit gondolnak a jogról és a joghoz kapcsolódó fogalmakról a maroslelei végzős általános iskolások. E program – a konkrét ismeretátadás mellett – azzal a nem titkolt elképzeléssel jött létre, hogy a magyar jogi néprajz hagyományait felélessze és az elmúlt években folytatott jogtudat-kutatások eredményeit is gazdagítsa.

A maroslelei iskola tanári karának köszönhetően négy tanórát tölthettek a 14 fős nyolcadikos osztállyal. Az első órán a diákok a jog világáról alkotott saját fogalmaikról és a joggal kapcsolatos személyes történeteikről meséltek. Az ezt követő órákon a jog társadalmi és kulturális szerepéről, az életkor jogban betöltött szerepéről, a fogyasztóvédelem és az internetes vásárlás alapvető szabályairól, a büntetőeljárás menetéről, és a munkaszerződés alapkérdéseiről volt szó. A kifejezetten aktív iskolások a tanórák során számos személyes történetet is megosztottak a kutatókkal, így közelebbi képet kaphattak arról, hogy melyek azok a legfontosabb joggal kapcsolatba hozható események, amelyek egy tizennégy éves diák jogról alkotott véleményét meghatározzák.

A kutatók reménye szerint ezt az eseményt legalább még két további alkalom követi a marosleleitől eltérő szociokulturális hátterű általános iskolákban. A maroslelei diákok lelkesedése és aktivitása miatt jó lenne, ha ez a projektnap akár évente megismétlődhetne a nyolcadik évfolyamnál.