Fekete Balázs

Fekete Balázs
Tudományos főmunkatárs (TK JTI)
  • Osztály: Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • Szervezési felelősségi körök: Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportjának vezetője; az Állam- és Jogtudomány szerkesztőségének tagja
  • E-mail: fekete.balazs@tk.hu
  • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5133
  • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.29.)
Kutatási területek
  • Jogösszehasonlítás, jogelmélet, EU jog