Családpolitika Kelet-Európában

Miben különbözik a román, a lengyel és a magyar családpolitika?
Miért van politikai reflektorfényben a családpolitika Magyarországon, és miért kap kevesebb fókuszt Romániában?
Mi magyarázza a változást és az állandóságot a családpolitikában?
Kiknek volt beleszólása a családpolitikába 1989 előtt és azután?
Hogyan hatott a családpolitikára az EU-csatlakozás?

A Mothers, Families or Children? Family Policy in Poland, Hungary, and Romania 1945–2020 című kötet bemutatóján rögzített beszélgetés. A kötetről Szabó Imre (CEU) kérdezte a két jelenlevő szerzőt, Szikra Dorottyát (TK SZI) és Christina Raț-ot (Babes-Bolyai Egyetem).