Szikra Dorottya

Szikra Dorottya

Osztályvezető

Kutatóprofesszor (TK SZI)
  • Osztály: Társadalom- és Közpolitika Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: szikra.dorottya@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246775 / 5409
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.19.)
Kutatási területek

Szikra Dorottya, PhD a TK kutatóprofesszora és osztályvezetője. Legújabb kutatási területe a demokratikus visszaesés és a jóléti állam összefüggései. Vonatkozó tanulmánya Kerem Gabriel Öktemmel An illiberal welfare state emerging? Welfare efforts and trajectories under democratic backsliding in Hungary and Turkey címmel a Journal of European Social Policy-ban jelent meg 2022 decemberében. Szikra továbbá vizsgálja a populista kormányok COVID19-el kapcsolatos egészség- és szociálpolitikáit egy CIVICA kutatási project keretében a CEU Democracy Institute-tal együttműködve. Korábbi, családpolitika-fókuszú kutatásainak összegzése az a Tomasz Inglot-tal és Cristina Rat-tal jegyzett komparatív nagymonográfia, amely a University of Pittsburg Press-nél jelent meg 2022-ben: Mothers, Families or Children? Family Policy in Poland, Hungary, and Romania, 1945-2020 címmel. Szikra 2016 és 2020 között a European Social Policy Analysis Network (ESPAnet) társelnöke volt. Számos hazai és külföldi folyóirat szerkesztésében vett és vesz részt, mint például a European Journal of Social Security, a socio.hu illetve a Journal of European Social Policy.  2021-22-ben tagja volt az Európai Bizottság által megbízott Magas Szintű Szakértői Csoportnak, amely az európai jóléti állam jövőjét vizsgálta.