Védőháló a populizmus ellen? Boda Zsolt és Bene Márton új publikációja

2023. június

Márton Bene & Zsolt Boda (2023) A safety net against populism? An investigation of the interaction effect of political efficacy and democratic capacities on populist attitudes, Political Research Exchange, 5:1, DOI: 10.1080/2474736X.2023.2220385

A tanulmány azt vizsgálja, hogy a populista attitűdök miként függenek össze a politikai hatékonyságérzettel és a demokratikus állampolgári képességekkel. Az empirikus elemzés 15 európai ország online felvett reprezentatív adataira támaszkodik. Az eredmények szerint a demokratikus állampolgári képességek, így a politikai tudás, a tájékozottság és a demokratikus értékek iránti elkötelezettség csökkenti a populista attitűdök iránti nyitottságot elsősorban azok esetében, akiknek erős a belső politikai hatékonyságérzete, vagyis úgy vélik, hogy képesek befolyásolni a politikát. A demokratikus képességek ugyanakkor nincsenek hatással azok populista meggyőződésére, akik szerint a politikai rendszer zárt, és nem ad teret a politikai kezdeményezéseknek. Mindez azt sugallja, hogy az állampolgári nevelésnek és a demokratikus kultúra erejének hatása lehet arra, hogy a populizmus mennyire elterjedt egy társadalomban - miközben a politikai rendszer nyitottságát is célszerű növelni, ha gyengíteni akarjuk a populizmus vonzerejét.