Számadó Szabolcs új publikációja: Honesty in signalling games is maintained by trade-offs rather than costs

2023. január 16.

„Honesty in signalling games is maintained by trade-offs rather than costs” címmel jelent meg Számadó Szabolcs, Zachar István, Czégel Dániel és Dustin J. Penn cikke a BMC Biology folyóiratban, melyben a szerzők egy általános megoldóképletet adnak aszimmetrikus kommunikációs játékokra. Megmutatják, hogy az egyensúlyi szignál költség bármi lehet (negatív is), az őszinteséget nem ez tartja fent, hanem az optimalizálni kívánt funkciók közötti kondicionális trade-off.

Absztrakt

A szignálok megbízhatósága központi kérdés a kommunikáció evolúciójának egyik központi kérdése. A Zahavi féle Hátrány Elv szerint az őszinteséget a szignálok egyensúlyban fizetett (magas) költsége tartja fenn, enélkül a csalók elterjednek, és a kommunikáció összeomlik. Elméleti modellek hasznosak voltak a kommunikáció logikájának a feltérképezésében. Azonban a Hátrány Elv elemzését megnehezítette az a tény, hogy az ún. 'egyensúlyi  költségfüggvényt' nagyon nehéz kiszámolni ezekben a modellekben. Ebben a cikkben egy általános megoldóképletet adunk, melynek segítségével bármilyen páros aszimmetrikus kommunikációs játék őszinte evolúciós egyensúlyának feltételét ki lehet számolni.
Modellünk segítségével tisztázni lehet a viszonyt az egyensúlyi szignálköltség és a kommunikáció őszinteségének feltételei között. A modell megmutatja, hogy az őszinteség feltételei függetlenek a szignálköltségtől, mind additív, ill. multiplikatív modellekben, az egyensúlyban fizetett szignálköltség nincs hatással a kommunikáció őszinteségére. Demonstráljuk, hogy az őszinte szignálok az egyensúlyban bármilyen értéket felvehetnek, akár negatívat is, azaz nyereségesek lehetnek a szignáladó számára a szignálvevő válasza nélkül is. Eredményeink általánosak, és megmutatjuk őket a terület klasszikus modelljeit használva: a párválasztás Grafen féle modelljén, ill. a szülő-utód kommunikáció Godfray féle modelljén is. Eredményeink megcáfolják a Hátrány Elv és a költséges szignál modellek kulcs állítását, miszerint a szignáloknak költségeseknek kell lenniük ahhoz, hogy őszinték legyenek.
A kommunikációs játékokban használt szignálok őszinteségét jobban meg lehet érteni a Darwini paradigma keretien belül.

A cikk elérhető itt: 
Számadó, S., Zachar, I., Czégel, D. et al. Honesty in signalling games is maintained by trade-offs rather than costs. BMC Biol 21, 4 (2023). https://doi.org/10.1186/s12915-022-01496-9