Sors, történelem, társadalom

Milyen értelemben lehet folytonosságról és megszakítottságról beszélni a jelenkori magyar történelemben? Tovább élnek-e a rendszerváltás előtti évtizedek társadalmi magatartásformái?
Mi jellemzi az egyéni életstratégiákat  napjainkban?
Jobban megérhető-e a történelem a megélt tapasztalatok, az élet- és családtörténetek elemzésének a segítségével?

Ezekről és hasonló kérdésekről beszélgettünk Valuch Tiborral.