Solidarity with displaced people from Ukraine in Hungary. Attitudes and practices

Zakariás, Ildikó, Feischmidt, Margit, Gerő, Márton et al. Solidarity with Displaced People from Ukraine in Hungary: Attitudes and Practices. International Migration & Integration (2023). https://doi.org/10.1007/s12134-023-01096-8

Kutatásunkban az ukrajnai háború menekültjei iránti civil szolidaritást vizsgáltuk Magyarországon, a segítségnyújtás aktív szereplőit és a menekültek befogadásával kapcsolatos általános társadalmi légkört. A 2022 nyarán készült felmérésben ambivalens kép rajzolódott ki. A kutatás kimutatta a civil társadalom kivételes lendületét és mozgósító erejét mind a gyakorlati részvétel, mind a lakossági attitűdök tekintetében. Ugyanakkor az eredmények a civil szolidaritás korlátait és sebezhetőségét is feltárták: egyrészt a befogadó attitűdök kitettségét a populista politikai diskurzusoknak, másrészt a humanitárius segítségnyújtás terheinek markáns egyenlőtlenségeit. A befogadó attitűdökre vonatkozó viszonylagos konszenzus ellenére a gyakorlati segítségnyújtás elsősorban azokat érintette, akik már amúgy is jelentős feladatokat vállaltak a különféle gondoskodási feladatokból. Ez rámutat annak fontosságára, hogy a szolidaritást mint az attitűdök és gyakorlatok összetett kapcsolatát érdemes vizsgálni; valamint arra, hogy a gondoskodás szempontjait is vonjuk be a bevándorlókra és menekültekre irányuló attitűdök vizsgálatába.