Project Researcher in the V-SHIFT MOMENTUM Research Project

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet projektkutató munkakör betöltésére a V-SHIFT Lendület projektbe.

Feladatkör:

 • A V-SHIFT Lendület kutatási projekthez kapcsolódó tudományos feladatok ellátása
 • A visegrádi országok közpolitikáival kapcsolatos adatok gyűjtése és adatbázisok fejlesztése
 • A közpolitikai agendák elemzése a nemzetközi Comparative Agendas Project (https://www.comparativeagendas.net/) módszertana alapján
 • Partnerintézményekkel való kapcsolattartás
 • Nemzetközi konferenciák és workshopok előkészítése, szervezése, konferenciákon való részvétel
 • Tudományos publikációk írásában részvétel

Kutatási területek:

 • A V4 régióból származó, illetve a V4 régiót célzó külföldi működőtőke beruházás (FDI)
 • A regionális kormányok befektetési stratégiái
 • Az európai és globális pénzügyi piacokhoz való integráció változásai
 • A V4-országok költségvetési, monetáris és fejlesztési politikája a háború tükrében

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi végzettség;
 • Egy V4-es nyelv (cseh, magyar, szlovák, lengyel) és az angol nyelv magas szintű ismerete;
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • Külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

Előnyök:

 • Közgazdasági és/vagy pénzügyi háttér
 • Demonstráltan magas színvonalú angol tudományos szaknyelvi ismeretek.
 • Egyéb V4 nyelv magas szintű ismerete
 • Haladó kvantitatív ill. kvalitatív módszertani felkészültség;
 • Angol nyelvű publikációs tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Egy angol nyelvű motivációs levelet;
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a https://tk.hu/adatvedelem oldalról).

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a  https://tk.hu/adatvedelem oldalon.

A munkavégzés helye: Társadalomtudományi Kutatóközpont Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos az elbírálásig

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Seben Laura részére, laura.seben@tk.hu e- mail címre. Kérjük, a levél tárgyában jelölje meg: POLECON/TK V-SHIFT/2024.

A pályázat elbírálásnak határideje: folyamatos a betöltésig

A pályázat elbírálásnak módja:

A pályázati anyag és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli elbeszélgetés személyes vagy online formában is megtörténhet, internetes alkalmazáson keresztül.

Bérezés: megállapodás szerint

A munkakör azonnali kezdéssel betölthető heti 20 vagy 40 órás munkaidőben, a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 1 évre szól, amely teljesítménytől és finanszírozástól függően meghosszabbítható.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Seben Laura, a laura.seben@tk.hu email címen.

------

The Director General of the Centre for Social Sciences is inviting applications to fill the position of Project Researcher in the V-SHIFT MOMENTUM Research Project (The new political economy of the Visegrád countries between East and West).

Responsibilities

 • Scientific management tasks related to the V-SHIFT MOMENTUM Research project
 • Collection of data and development of databases related to public policies in the Visegrad countries
 • Analysis of public policy agendas based on the methodology of the international Comparative Agendas Project (https://www.comparativeagendas.net/)
 • Consultation with partner institutions
 • Support for the preparation and organization of international conferences and workshops, participation in conferences
 • Participation in the writing of research papers

Research themes

 • FDI originating from the V4 region
 • FDI targeting the V4 region
 • The investment strategies of regional governments
 • The changes in the integration to European and global financial markets
 • The wartime fiscal, monetary and development policies of V4 countries

Requirements

 • University degree
 • High-level academic language skills in one of the V4 languages (Czech, Hungarian, Slovakian, or Polish) as well as in English
 • No criminal record, legal capacity
 • In the case of a university education level certified by a foreign certificate or diploma, the existence of a recognition or naturalization procedure under The Act C of 2001

Advantages

 • Background in Economics and/or Finance
 • Demonstrated high levels of English academic language skills
 • High-level language skills in an additional V4 language
 • Advanced quantitative or qualitative methodological skills
 • Published publications in English

The application must include

 • Your CV and list of publications, if any
 • A copy of the certificate attesting your qualifications
 • A copy of the certificate attesting your language skills
 • A cover letter in English (1 page)
 • A declaration of consent to the processing of personal data contained in the application file in connection with the application procedure (a model declaration can be downloaded from https://tk.mta.hu/adatvedelem).

Office location

Centre for Social Sciences, Artificial Intelligence National Laboratory, 4 Tóth Kálmán Street, 1097 Budapest

The application process will be evaluated based on your application materials and an interview. The interview can be conducted in-person or in online form.

Please indicate your salary requirements when applying.

Applications can be sent via email to Laura Seben at the following e-mail address: lauraanna.seben@tk.hu. (please include in the subject line of the letter the following: POLECON/TK V-SHIFT/2024) OR you can use Easy Apply on LinkedIn.

The position will be filled with a 20h/week or 40h/week contract for 1 year, with a four-month probationary period, and is renewable depending on performance and funding.

The administration of the application process involves the processing of specified personal data of the applicant. The rules on data processing at the Centre for Social Sciences, including detailed information on data processing in the context of the application procedure, are available at https://tk.mta.hu/adatvedelem.

All application materials received (except the successful application) will be destroyed or, if the applicant explicitly requests it, kept for 1 year for possible future vacancies.

For further information on the post please contact Laura Seben at laura.seben@tk.hu.