Preferred leadership style, managerial and entrepreneurial inclination among Hungarian students

2021. november 11.
Új publikáció:

Éva Perpék - Ágnes Győri - György Lengyel (2021) Preferred leadership style, managerial and entrepreneurial inclination among Hungarian students. Journal of Innovation and Entrepreneurship 10, 44 . Q2, SJR 2020: 0.48

Bár a vezetési stílusokkal kapcsolatban eddig számos kutatást végeztek, és az egyetemi hallgatók gyakran voltak feltáró jellegű társadalomtudományi kutatások alanyai, a Full Range Leadership modellt fiatalokra csak néhány esetben alkalmazták. Ebben a cikkben a szerzők felmérik a magyar diákok körében preferált vezetési stílusokat, és feltárják, hogyan kapcsolódnak ezek a vezetői és vállalkozói hajlandósághoz. Az egyetemi hallgatók vezetési stíluspreferenciáinak komplex elemzése vezetői és vállalkozói hajlandóságukkal, társadalmi és kulturális erőforrásaikkal kombinálva az eddigi kutatási gyakorlatban ritka. A vizsgálat során használt online kérdőívet 335 közgazdasági, mérnöki és társadalomtudományi tanulmányokat folytató egyetemi hallgató töltötte ki, budapesti és vidéki egyetemekről egyaránt. Az eredmények feltáró jellegűek, és bizonyos pontokon módosítják a meglévő vezetői tipológiákat. A 36 önértékelési tételt tartalmazó Multifactor Leadership Questionnaire eredményei alapján négy jól elkülöníthető vezetési stílus alakult ki a célcsoporton belül, amelyek a transzformatív, a szupportív, a defenzív és a laissez-faire vezetési típusokat testesítik meg. A többváltozós elemzés kimutatta, hogy míg a vezetői hajlandóság a transzformatív vezetési stílushoz kapcsolódik, addig a vállalkozói hajlandóság a transzformatív és a szupportív vezetési stílussal áll összefüggésben.