Politikusok realista szemüvegen keresztül

Mit jelent a realizmus a politikaelméletben?
Kiket tekinthetünk realista politikusoknak?
Mik a realizmus legfontosabb témái és alapvető tézisei?
Miről szól a realisták és a moralisták vitája?
Létezik-e sajátos realista politikai erkölcs?
Hol vannak a realizmus határai?

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről beszélgetett Illés Gáborral Körösényi András. Mindketten a TK Politikatudományi Intézet kutatói.