Paradox jobboldali szexuálpolitikák Európában

2022. január 12.

Takács Judit (TK Szociológiai Intézet) az egyik szerkesztője a nemrég megjelent kötetnek, Paradoxical Right-Wing Sexual Politics in Europe (eds. Cornelia Möser, Jennifer Ramme, Judit Takács). Kiadó: Palgrave Macmillan

Hogyan válhattak ilyen sikeressé a szélsőjobboldali gyűlölködő, antidemokratikus ideológiák sok európai társadalomban? A kötet a szexuálpolitikák e folyamatban játszott szerepét vizsgálva arra hívja fel a figyelmet, hogy a félelemkeltés jobboldali populista, ultrakonzervatív és szélsőjobboldali retorikai elemeinek összefüggéstelenségei és valótlanságai nem feltétlenül a gyengeség jelei. A szerzők bemutatják, hogy a szélsőjobb hogyan profitálhat saját inkoherenciájából azáltal, hogy félelmet kelt és olyan válságdiskurzusokat hoz létre, amelyekre egyúttal készek egyszerű megoldásokat kínálni. Az Ausztriáról, Franciaországról és Svédországról, Írországról és Észak-Írországról, Lengyelországról és Spanyolországról, Magyarországról, Olaszországról, Oroszországról, valamint Portugáliáról szóló fejezetek azt elemzik multidiszciplináris megközelítésben, hogy a szélsőjobboldali ideológiák milyen utak bejárásával honosodnak meg. Annak megértése, hogy e gyűlölködő és antidemokratikus ideológiák hogyan kerülnek az európai társadalmak középpontjába, elengedhetetlen előfeltétele a sikeres ellenstratégiák kidolgozásának.