Pályázat adattudós munkakör betöltésére TK Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium projektbe

A HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet adattudós munkakör betöltésére a HUN-REN TK Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium projektbe.

Feladatkör:

 • A HUN-REN TK Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium projekthez és a poltextLAB kutatócsoporthoz (https://poltextlab.com/) kapcsolódó adatelemzési, szövegbányászati és gépi tanulási feldatok Python és/vagy R programnyelven;
 • Nagy nyelvi modellek alkalmazásával kapcsolatos modellezési feladatok;
 • Adatgyűjtések automatizálása;

Pályázati feltételek:                     

 • Egyetemi végzettség: informatika, és/vagy egyéb természettudományi, vagy társadalomtudományi szakon;
 • Magas szintű Python és/vagy R programozási ismeretek;
 • Gyakorlati jártasság virtuális szerverek használatában;
 • Magas szintű angol nyelvtudás;
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • Külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

Előnyök:

 • Nagy nyelvi modellekkel (LLMs) kapcsolatos tapasztalatok;
 • Frontend ismeretek;
 • Társadalomtudományi végzettség vagy kutatási tapasztalat;
 • Haladó kvantitatív ill. kvalitatív módszertani felkészültség;
 • Demonstráltan magas színvonalú angol tudományos szaknyelvi ismeretek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Egy angol nyelvű motivációs levelet;
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a https://tk.hu/adatvedelem oldalról).

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a  https://tk.hu/adatvedelem oldalon.

A munkavégzés helye: Társadalomtudományi Kutatóközpont Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje: folyamatosan a betöltésig

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Seben Laura részére, a poltextlab[kukac]tk.hun-ren.hu e- mail címre. Kérjük, a levél tárgyában jelölje meg: ADATTUDÓS/TK MILAB/2023.

A pályázat elbírálásnak határideje: folyamatos a betöltésig

A pályázat elbírálásnak módja:

A pályázati anyag és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli elbeszélgetés személyes vagy online formában is megtörténhet, internetes alkalmazáson keresztül.

Bérezés: megállapodás szerint

A munkakör azonnali kezdéssel betölthető heti 20 vagy 40 órás munkaidőben, a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 1 évre szól, amely teljesítménytől és finanszírozástól függően meghosszabbítható.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Ring Orsolya, a ring.orsolya[kukac]tk.hun-ren.hu email címen.