Munkakörülmények és kiégés. Új publikáció

2021. november 18.

Győri Ágnes – Perpék Éva (2021):
 Work conditions and burnout: An exploratory study among Hungarian workers in family and child welfare, child protection and pedagogical professional services
European Journal of Social Work Q1, IF: 1,8. DOI: 10.1080/13691457.2021.1997926

Munkakörülmények és kiégés: egy feltáró vizsgálat eredményei a család- és gyermekjólét, a gyermekvédelem és a pedagógiai szakszolgálat szakemberei körében

Megjelent Győri Ágnes és Perpék Éva legújabb publikációja. Kutatásukban a szakmai munkakörülmények és a kiégés kapcsolatát vizsgálták a hazai szociális területeken dolgozó és egyéb, hátránykompenzációs munkát végző szakemberek körében. Kutatásuk újszerűsége, hogy nemcsak olyan munkahelyi, munkaszervezeti jellemzők hatását vizsgálták, amelyek a korábbi kiégési szindróma-kutatásokban megjelennek, hanem figyelembe vették a szociális munka speciális körülményeit is. Tanulmányukból megtudhatjuk, hogyan befolyásolják a kiégés egyes szimptómáit – az alapvető munka- és szervezeti jellemzőkön túl – a kérdezettek munkájának konkrét sajátosságai: így például a kliensekkel való érintkezés, együttműködés konfliktusai, a kulturális távolság és különbözőségek kezelésének, illetve a terepmunka nehézségeivel kapcsolatos tényezők.