Mitől jó egy iskola?

2019. március 7.
Neumann Eszter írása

Az iskolák élete, működése szorosan összefonódik a tágabb intézményi és társadalmi környezetükkel. Az iskola nem sziget című kutatásunkban, Papp Z. Attila vezetésével, roma-nem roma vegyes lakosságú településeken található általános iskolák és a helyi közösségek kapcsolatát, kölcsönhatását, egymásrautaltságát vizsgáljuk. A kutatás során olyan sikeres általános iskolákat keresünk fel, amelyek kiugró eredményeket értek el a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában.  

A kutatás a nemzetközi szakirodalom kérdésfelvetéseihez az intézményi és közösségi reziliencia fogalmának vizsgálatával járul hozzá. A reziliens iskolák képesek esélyt adni a hátrányos helyzetű gyerekeknek. A reziliens közösségek a tágabb, kedvezőtlen gazdasági-társadalmi folyamatok ellenére képesek együttműködő együttélési formát kialakítani, a közösségben fellelhető erőforrásokat a közösség javára mozgósítani. Nyolc magyarországi kisvárosban és kistelepülésben kutatunk, négy település reziliens iskoláit hasonlítjuk össze négy olyan településpárral, amelynek adottságai nagyon hasonlóak, a helyi iskola teljesítménye azonban nem mondható kiemelkedőnek.

Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy rendkívül fontos tényező a szülők és a helyi társadalom támogatása. A sikeres iskolákban a tanárok szakadatlan keresik a diákjaik számára legmegfelelőbb pedagógiai megoldásokat, és az iskola mögött egy támogató, helyi értelmiségi réteg áll. Nyolcadikos gyerekekkel beszélgetve azt láttuk, hogy érték számukra a továbbtanulás. A középiskolai továbbtanulás akkor válhat a jövőképük részévé, hogyha a gyerekek előtt állnak olyan helyi példaképek (például egy pedagógus vagy lelkész), akik a tanuláson keresztül törtek ki a szegény sorból. Ez pedig azokban a közösségekben valósulhat meg, ahol a roma és nem roma közösségek intenzív, napi kapcsolatban vannak egymással a munkaerőpiacon, vegyes óvodai csoportokban, iskolai osztályokban, családi kapcsolatokon keresztül és a helyi közösségi eseményeken (bálok, falunap). Aggasztó ugyanakkor, hogy a legjobb kistelepülési iskolákban is felgyorsult a jobb módú szülők elvándorlása, és emiatt a pedagógusok az iskola megszüntetésének fenyegetése mellett dolgoznak nap mint nap.

Publikáció a kutatásból:
Patakfalvi-Czirják Ágnes, Papp Z. Attila, Neumann Eszter: Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi reziliencia multietnikus környezetben. EDUCATIO 27 : 3 pp. 474-480. 7 p. (2018)