Mi és az MI - mesterséges intelligenciával kapcsolatos társadalmi attitűdök Magyarországon

2022 tavaszán egy 1250 fős országos reprezentatív, személyes megkérdezésen alapuló adatfelvétel során kerestük a választ arra, hogy milyen szintű a felnőtt magyar lakosság tapasztalata és ismerete a digitalizáció, ezen belül a mesterséges intelligencia fejlődésével és lehetőségeivel kapcsolatban, továbbá milyen általános várakozások kapcsolódnak a mesterséges intelligencián alapuló technológiákhoz.

Ebben a kutatási jelentésben a legfontosabb elméleti összefüggések és korábbi kutatási tapasztalatok áttekintése után bemutatjuk a primer adatfelvétel legfontosabb eredményeit az alábbi szerkezetben:

  • Internet- és eszközhasználat Magyarországon.
  • Személyes tapasztalatok és ismeretek a mesterséges intelligenciaalapú megoldásokkal kapcsolatban.
  • A mesterséges intelligencia elfogadottsága különböző döntéshozatali folyamatokban.
  • A digitálisan gyűjtött személyes adatok kutatási célú megosztásával (adattdonáció) kapcsolatos attitűdök.
  • Az MI elfogadása és elutasítása mögött meghúzódó komplex tényezők.
  • A mesterséges intelligencia nyelvi keretezése. Milyen metaforákon keresztül jelenik meg mesterséges intelligencia

A KUTATÁSI JELENTÉS ELÉRHETŐ IDE KATTINTVA