Magyarság és kulturális örökség

COURAGE – Gyűjtemények hálózata: Kulturális ellenállás és ellenkultúra. Az ellenzékiség öröksége az egykori szocialista országokban (Kovács Éva)

Cirkuláció és disszenzus a magyar kulturális elitben (Kristóf Luca)

Emlékezettörténet Keleten: Magyarország 1945-2004 (Zombory Máté)

Kulturális örökség és társadalmi kohézió (Kovách Imre)

Kisebbségi magyar közösségek történeti adatbázisa (Bárdi Nándor)

A személyi elvű autonómiák belső dinamikája Közép- és Délkelet-Európában: öt ország összehasonlító elemzése (Dobos Balázs)

A magyarországi német szervezetek helyi és regionális szintű aktivitása 1924 és 1945 között (Eiler Ferenc)

Németek Magyarországon 1950-1990 (Tóth Ágnes)

Kétoldalú szerződéses kapcsolatok és kisebbségvédelem Közép- és Délkelet-Európában (Vízi Balázs)

A kisebbségi jogok erősítése Európában a csoportos perlés lehetőségével (Körtvélyesi Zsolt)

Az etnikai gazdaság intézményesülésének a kísérletei a romániai és a szlovákiai magyarok körében (Csata Zsombor)

Kisebbségi kérdés a magyar-román diplomáciai kapcsolatokban Bethlen István minizsterelnöksége idején (Kalmárné Marchut Réka)

Moilitás és társadalmi befogadás a többnyelvű Európában (Vízi Balázs)

Magyar diaszpóra és diaszpóra-politika (Kovács Eszter)

A globális hierarchiák poszt-koloniális és poszt-szocialista percepciója: a hollandiai indonézek és magyarok esete (Hunyadi Márton)

Magyarok Németországban (Feischmidt Margit)

Genezys 2015. Kárpát-medencei ifjúságkutatás (Papp Z. Attila)

A kisebbségi civil-nonprofit szervezetek működési sajátosságai Magyarországon, Romániában és Szlovákiában (Morauszki András)

"die helfte hier und die helfte zu hause" A magyarországi németek története, 1944-1953. Dokumentumkötet. (Tóth Ágnes)