Zombory Máté

Zombory Máté

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalom- és Közpolitika Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: zombory.mate@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700 / 5402
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.26)
Kutatási területek

Zombory Máté, PhD a budapesti Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. 2010-ben szerzett doktori fokozatot, disszertációja 2011-ben magyar, 2012-ben pedig angol nyelven jelent meg. Kutatási területe a transznacionális kulturális emlékezet történeti szociológiája. Jelenlegi kutatási projektjei közé tartozik a holokauszt-dokumentáció hidegháborús története, különös tekintettel Lévai Jenő újságíró és író munkásságára, amelyet a Fondation pour la mémoire de la Shoah támogat, Párizs, valamint a nemzetközi antifasizmus története és emlékezete. A közelmúltban publikációi közé tartozik a Traumatársadalom. Az emlékezetpolitika történeti-szociológiai kritikája (2019) című könyv, illetve számos cikk folyóiratokban, mint pl. Memory StudiesJournal of cold War StudiesRevue d'études comparatives Est-OuestMúltunkKorallSzociológiai Szemle.