Várnay Ernő

Várnay Ernő
Kutatóprofesszor (TK JTI)
  • Osztály: Európai Uniós Jogi és Nemzetközi Jogi Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: CSc
  • E-mail: varnay.erno@tk.hu
  • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5171
  • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.17.)
Kutatási területek
  • Az Európai Unió intézményi (institucionális) joga. A tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárások egyes elméleti és empírikus vonatkozásai  (jogiasodás, diszkréció, a magyar kormány az Európai Bíróságon). Az előzetes döntéshozatali eljárás elméleti és empírikus vizsgálata (az Európai Bíróság aktivizmusa illetve passzivizmusa, a magyar bíróságok előterjesztései)
  • Az Európai Unió monetáris joga (az Európai Központi Bank helye, szerepe az monetáris unióban), a Magyar Nemzeti Bank alkotmányos helyzete