Turán Tamás

Turán Tamás
Tudományos főmunkatárs (TK KI)
  • Osztály: Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: turan.tamas@tk.hu
  • Telefonszám: +36-1 411 6749
  • Épület: ELTE BTK
Kutatási területek

Rabbinikus irodalom

A magyar zsidóság 19-20. századi vallás-, tudomány- és eszmetörténete

Európai héber könyvtörténet