Timár Balázs

Timár Balázs
Tudományos segédmunkatárs (TK JTI)
  • Osztály: Magánjogi Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: LLM
  • Szervezési felelősségi körök: tudománykommunikáció, recenziószerkesztő Állam- és Jogtudomány
  • E-mail: timar.balazs@tk.hu
  • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5140
  • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.37.)
Kutatási területek
  • Az igazságszolgáltatás terei
  • A perjog története
  • A parasztság története
  • A közszolgálati média története és jövője