Tardos Katalin

Tardos Katalin

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalom- és Közpolitika Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: CSc
  • E-mail: tardos.katalin@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700, 2240778 / 5421
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.24.)
Kutatási területek

Tardos Katalin (CSc) a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa. Kandidátusi fokozatát szociológiából szerezte a Magyar Tudományos Akadémián, Budapesten. Kutatási témái közé tartozik a nemek közötti egyenlőség, a nők a tudományban, a társadalmi befogadás és kirekesztés a munkaerőpiacon, a foglalkoztatási diszkrimináció különböző formái, a munkahelyi egyenlőség és a sokszínűség kezelésének gyakorlata, a munka-magánélet egyensúlya, a családbarát gyakorlatok, valamint az életkori sokszínűség a munkaerőpiacon. A Magyar Szociológiai Társaság Munkaszociológiai és Társadalmi Egyenlőtlenségek szakosztályának társalapítója és társelnöke. Katalin több, az Országos Tudományos Kutatási Alap által finanszírozott kutatási projektet vezetett a többszörös diszkrimináció, az emberi erőforrás menedzsment innovációi, valamint a nők karriermodelljei és egyenlőtlenségei a tudományban témakörökben. Számos nemzetközi összehasonlító kutatásban vett részt a munkáltatók munkaerő-felvételi döntéseiről (FP6 RECWOWE) és a munkaügyi kapcsolatok alakulásáról az alvállalkozások, a digitalizáció és a távmunka kontextusában (EK - Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatóság). Jelenleg az UNTWIST kutatási projekt (Horizon Europe) vezető kutatója. Tardos Katalin több mint 50 cikket és könyvet publikált a munkaerőpiaci diszkriminációval, a munkahelyi egyenlőséggel és sokszínűséggel, valamint a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos témákban. Legfrissebb publikációk: Paksi V. – Tardos K. (2023) „A kutatók miért nem írhatnak alá határozatlan idejű szerződést?”. Szociológiai Szemle33(3), 87-115; Tardos, K. – Paksi, V. (2023) The role of the support of top management in gender equality outcomes in higher education and research. Feminismo/s, 43: 271-309.