Szabó Martina Katalin

Szabó Martina Katalin

Kutató

Tudományos munkatárs (TK Recens)
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • E-mail: szabo.martina@tk.hu
 • Telefonszám: +36 1 224 6700 / 5440
 • Épület: T (Emelet, szobaszám: 1.16)
Kutatási területek
 •  Korpuszok létrehozása és elemzése különböző kutatási célokra. Korpuszok, amelyeknek a létrehozásában és elemzésében részt vettem/veszek: Pártélet (folyóirat: 1956-1989), Magyar Nemzet (folyóirat, 1990-1014), Népszabadság (folyóirat, 1990-1014), NarRu (Narrative corpus of Russian), HunOr (Russian-Hungarian Parallel corpus), HunLearner (Hungarian learner’s corpus), számos magyar nyelvű szentimentkorpusz (twitter, hírszövegek, termékvélemények), Magyar emóciókorpusz (vélemények), Magyar emóció hírkorpusz, HuTongue magyar félig spontán beszélt nyelvi korpusz; StaffTalk magyar spontán beszélt nyelvi korpusz, Rákosi-jegyzőkönyvek korpusza, különböző mentális betegségek beszélt nyelvi korpuszai (Alzheimer, skizofrénia, skizoaffektív és bipoláris zavar)         
 • Negatív emotív elemek szemantikai és pragmatikai vizsgálata a beszélt és az írott nyelv különböző korpuszain, szinkrón és diakrón szempontból
 • Számítógépes szentiment- és emócióelemzés
 • Időbeli szemantikai változások vizsgálata számítógépes szemantikai eszközök segítségével
 • Különböző mentális betegségek nyelvi sajátságainak vizsgálata szövegátiratok nyelvtechnológiai elemzése alapján (enyhe kognitív zavar, korai Alzheimer-kór, skizofrénia, skizoaffektív és bipoláris zavar)
 • A Rákosi- és a Kádár-kor propagandadiskurzusa
 • Pletykaszövegek nyelvészeti pragmatikai vizsgálata