Róbert Péter

Róbert  Péter
Kutatóprofesszor (TK PTI)
  • Osztály: Politikai Viselkedés Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: CSc
  • E-mail: robert.peter@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 5301
  • Épület: T (Emelet, szobaszám: 2. 29.)
Kutatási területek

Társadalmi rétegződés és mobilitás, iskolai egyenlőtlenségek, közvélemény-kutatás, politikai értékek és attitűdök, társadalmi egyenlőtlenségek percepciója, szubjektív jóllét