Menyhárd Attila

Menyhárd Attila
Külső kutató (TK JTI)
  • Osztály: Magánjogi Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • Szervezési felelősségi körök: jogi szakvélemények
  • E-mail: menyhard.attila@tk.hu
Kutatási területek
  • Polgári jog: generálklauzulák, tulajdonjog, szerződési jog, kártérítési jog, társasági és öröklési jog,  összehasonlító magánjog
  • Nemzetközi és nemzeti kereskedelmi jog
  • Jog és közgazdaságtan
  • Az emberi jogok növekvő szerepe a magánjogi jogviszonyokban
  • EU-jog a magánjogban
  • Köz- és magánjog kapcsolata