Keller Tamás

Keller Tamás

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK Recens)
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: keller.tamas@tk.hu
  • Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 5445
  • Épület: T. (Emelet, szobaszám: 1.15)
Kutatási területek

Keller Tamás PhD fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte meg 2010-ben szociológiából. A TÁRKI tudományos munkatársa volt, majd Alexander von Humboldt posztdoktori ösztöndíjasként előbb a berlini Freie Universität Public Economics tanszékén, ezt követően pedig a WZB Berlin Social Science Center-ben dolgozott kutatóként. A CEU Institute for Advanced Study ösztöndíjasaként tért vissza Magyarországra. Jelenleg a Társadalomtudományi Központ (TK) Center for Educational and Network Studies teljes állású és a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Közgazdaság-tudományi Intézetének fél állású tudományos főmunkatársa. Kutatási témája az oktatási egyenlőtlenségek mozgatórugóinak feltárása, különös tekintettel a családi háttér, a kortárs csoportok, valamint a nem-kognitív készségek hatására. Ebben a témában jelenleg számos nagymintás, előregisztrált terepkísérletet végez.