Kapitány Ágnes

Kapitány Ágnes

Kutató

Professor Emerita (TK SZI)
  • Osztály: Család és Társas Kapcsolatok Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: MTA doktora, DSc.
  • E-mail: kapitany.agnes@tk.hu
  • Telefonszám: (+36) 1 2246700, 2246742 / 5430
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.39)
Kutatási területek

értékszociológia, kultúrakutatás, kulturális antropológia, szocio-szemiotika, mindennapi élet kultúrája, lakásmód,  világkép-változások, szimbolizáció,  (alternatív) életstratégiák, társadalomelmélet