Horzsa Gergely

Horzsa Gergely

Kutató

Tudományos segédmunkatárs (TK SZI)
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: Horzsa.Gergely@tk.hu
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.11)
Kutatási területek

Horzsa Gergely, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa. Kitűnő minősítsű szociológia diplomáját 2013-ban az ELTE-n, summa cum laude minősítésű szociológia doktori fokozatát 2022-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte. 2010-2018 között az Angelusz Szakkollégium tagja volt, 2013-ban első helyezést ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Kutatási területei a vidékszociológia, a vándorlás, fejlesztések és vállalkozások, továbbá a társadalomkutatás módszertanának kérdései köré szerveződnek. A survey módszertan jövőjével kiemelten foglalkozik az üzleti szférán belül is. A Társadalomtudományi Kutatóközponton belül 2023 során a vidék átalakulásának (NKFIH 132676), a fenntarthatóságnak (NKFIH 138020) és a társadalmi struktúra változásainak kérdéseivel foglalkozó kutatási projektekben vesz részt. Oktatói tapasztalatai az ELTE és Corvinus Egyetemekhez kötődnek; óraadóként kvalitatív módszertannal, survey módszertannal, a társadalmi kapcsolatháló-elemzés módszertanával, a társadalom térbeliségével, illetve környezetszociológiával foglalkozó kurzusokat oktatott, és visszatérően szervez kvalitatív terepkutató táborokat is. Eredményeit számos nemzetközi konferencián, és mindezidáig 30, nemzetközi és hazai publikációban tette közzé. Doktori disszertációjanak eredményei alapján készített tanulmányai várható megjelenési éve 2023. Kutatásait az Új Nemzeti Kiválósági Program és - 4 hónapos amerikai kutatói ösztöndíjjal - a Rézler Gyula Alapítvány is támogatta.