Horváth György

Horváth György
Tudományos munkatárs (TK KI)
 • Osztály: Kisebbségszociológiai és Antropológiai Osztály
 • E-mail: horvath.gyorgy@tk.hu
 • Telefonszám: +36-1 224-6700 / 5476
 • Épület: T (Emelet, szobaszám: 1.31)
Kutatási területek
 • Délszláv háborús veteránok
 • Vajdasági magyarok története (1945-1990) és jelene
 • Migráció, mobilitás
 • Jugoszlávia története (1945-1991), a délszláv háborúk és utóélete
 • Nyugat-balkáni országok (Szerbia, Montenegró, Horvátország, Bosznia-Hercegovina) jelenkora
 • Nemzeti emlékezet a Vajdaságban és a volt Jugoszláviában
 • Etnikai viszonyok a Vajdaságban