Hilbert Bálint

Hilbert Bálint

Kutató

Tudományos segédmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • E-mail: Hilbert.Balint@tk.hu
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.40)
Kutatási területek

Hilbert Bálint PhD, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos segédmunkatársa. Doktori értekezését az Osztrák–Magyar Monarchia városi kormányzási rendszereinek vizsgálatából írta, amelyet 2023-ban védett meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájában. Kutatómunkájának súlypontja egyrészt a városi kormányzás, várostervezés és várospolitikák, másrészt az Osztrák–Magyar Monarchia történeti földrajzi vizsgálatára esik, kiemelten Bécs és Budapest különböző szempontú komparatív elemzésére. E két tématerület összefonódásából született meg egy helyezést elért Országos Tudományos Diákköri Konferenciára írt pályamunkája, valamint PhD disszertációja is. Kutatásait több elnyert ösztöndíj is segítette: az Új Nemzeti Kiválóság Program doktoranduszok számára kiírt ösztöndíja, valamint a Collegium Hungaricum ösztöndíj, amellyel kutatóútón járt Bécsben. Főbb publikációi az említett témakörökhöz kapcsolódnak, de olyan egyéb témákban is publikált, mint például a földrajztudomány története.