Győri Ágnes

Győri Ágnes

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: gyori.agnes@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: + 36 1 224 6700
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.27)
Kutatási területek

Győri Ágnes PhD, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Doktori fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájában szerezte 2014-ben. Több mint 20 éves kutatási tapasztalattal rendelkezik kérdőíves felmérések, mélyinterjús vizsgálatok, valamint nemzeti és nemzetközi összehasonlító adatelemzések területén. Fő kutatási területei  közé tartozik a mobilitási folyamatok, a társadalmi- és egészségegyenlőtlenségek vizsgálata. Az OTKA alapkutatási program keretében támogatott (NKFIH FK), jelenleg is folyó kutatási projektje a szociális területen dolgozó szakemberek mobilitását vizsgálja lelki egészségükkel, valamint a szűken és tágan értelmezett munkakörnyezetükkel összefüggésben. Kutatási eredményeit rendszeresen publikálja élvonalbeli nemzetközi folyóiratokban, mint az SSM Population Health, a Sociological Research Online, a European Journal of Social Work, az Energies, az Eastern Journal of European Studies és az East European Politics and Societies. Szerkesztőségi tagja a Corvinus Journal of Sociology and Social Policy és a socio.hu folyóiratoknak.