Gajduschek György

Gajduschek György

Osztályvezető

Tudományos főmunkatárs (TK JTI)
  • Osztály: Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • Szervezési felelősségi körök: osztályvezető, Állam- és Jogtudomány szerkesztőségének tagja;
  • E-mail: gajduschek.gyorgy@tk.hu
  • Telefonszám: +36/1/375-4973 / 5133
  • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.29.)
Kutatási területek
  • Közigazgatás és közpolitika, különös tekintettel a közpolitikai, illetve jogalkotási folyamat, valamint a végrehajtás, jogalkalmazás jogszociológiai vizsgálatára.
  • Jogi kultúra. Összehasonlító, empirikus kutatások.