Gábriel Dóra

Gábriel Dóra

Projektkutató

(TK SZI)
Kutatási területek

Gábriel Dóra, PhD posztdoktori kutató, 2021-ben védte meg doktori disszertációját a Pécsi Tudományegyetemen. Érdeklődési területe a transznacionális idősgondozás, a gondozás piacosodásának folyamata, valamint az időskori migráció. 2023 januárja óta dolgozik projektkutatóként a TK Szociológiai Intézetében a Volkswagen Stiftung által finanszírozott Researching the transnational organization of senior care, labor and mobility in Central and Eastern Europe c. kutatásban. A nemzetközi projektben a magyarországi kutatás vezetője. Hazai posztdoktori kutatása az ezüst gazdaság és a társadalmi innovációk összefüggéseit vizsgálja az idősgondozásban. 2020 óta tagja az EuroCare hálózatnak, 2017 óta tagja a Karl Polanyi Research Center for Global Social Studies-nak. A Magyar Szociológiai Társaság kvalitatív módszertan szakosztályának titkára, több hazai és nemzetközi workshop és konferencia szervezője. 2022-ben jelent meg A boldogulás útvesztői – Idősgondozás külföldön, vidéki nők élettörténetében c. könyve. Magyar és angol nyelven publikál, hazai és nemzetközi folyóiratokban végez lektori tevékenységet. A ReloCare ERC projekt etikai tanácsadó bizottságának tagja.