Filep Tamás Gusztáv

Filep Tamás Gusztáv

Kutató

(TK KI)
  • Osztály: Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztály
  • E-mail: filep.tamasgusztav@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +361 224 6700 / 5475
  • Épület: T (Emelet, szobaszám: 1.28)
Kutatási területek
  • Az utódállamokbeli magyar nemzeti kisebbségek eszme-, politika- és művelődéstörténete
  • A XX. század első fele magyar filozófiatörténete
  • Kemény Zsigmond közírói munkássága