Dupcsik Csaba

Dupcsik Csaba

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Család és Társas Kapcsolatok Kutatási Osztály
  • E-mail: dupcsik.csaba@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246708, 2246700 / 5461
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.21)
Kutatási területek

Dupcsik Csaba, PhD habil a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet (Budapest) tudományos munkatársa. 2000-ben szerzett PhD-fokozatot, 2012-ben habilitált doktori fokozatot, mindkettőt az ELTE-n. A felsorolás szintjén szerteágazónak tűnő szakmai érdeklődését a domináns, bár nem kizárólagos elméleti és történelmi irányultság integrálja. Legfontosabb eredményeit a kisebbségszociológia, a szociológiatörténet, a család- és gender szociológiai kutatásai terén érte el. Foglalkozott, illetve foglalkozik tudományszociológiával, a makroregionális másság- és identitás kategóriáival, társadalomtörténettel, sérelmi játszmákkal, súlyos betegek és családjaik társadalmi problémáival is. 121 publikációja jelent meg (2022-12-31), ebből négy monográfia. Társszerzője hat középiskolai tankönyvnek és több egyéb oktatási segédletnek. Részt vett többek között az FP7-es EDUMIGRON-kutatásban, három OTKA-kutatás vezetője volt.