Brys Zoltán

Brys Zoltán

Kutató

Tudományos segédmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Család és Társas Kapcsolatok Kutatási Osztály
  • E-mail: brys.zoltan@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: (+36) 1 224 6700
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.30)
Kutatási területek

Brys Zoltán, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa és a Semmelweis Egyetem PhD-hallgatója. Kutatási területe az egészségszociológia, azon belül is a dohányzás és egyéb egészségkárosító magatartások klasztereződése a társadalomban. 2021-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen szerezte MA diplomáját és tagja volt az Eötvös Loránd Tudomány – UNESCO Agenda 2030 humánökológiai kutatóműhelynek is, így a fenntarthatóság, környezetszociológia is beletartozik az érdeklődési területébe. A Lege Artis Medicinae és a European Journal of Mental Health című folyóiratok szerkesztője.  2021-ben megkapta a Kolossváry Róbert emlékdíjat. Módszertani szempontból a hagyományos frekventista eljárások mellett a gépi tanulás és a hálózatelemzés eszközeit is használja. Erdős-száma 3, tagja a Csermely Péter által vezetett LINK-csoportnak.  Jelenleg a „A vakcinációs szándék megértése különféle társas közegekben” című intézeti kutatás koordinátora.